Kezdőlap  |  Rólunk   |  Szolgáltatások  |  Értékesítés  |  Kapcsolat + 36 20 277 7100                                     Information (ENG)

Műszerszervizünk, kalibráló laboratóriumunk szolgáltatásai

Műszerszervizünk és kalibráló laborunk címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255.

Többször felmerül a kérdés, hogy milyen szerviztevékenységet vagy méréstechnikai folyamatot értünk kalibrálás alatt. Sokszor még a közvetlenül, több éve, évtizede mérőeszközökkel, mérőrendszerekkel dolgozó szakemberek sem tudnak a fogalmak között különbséget tenni, ezért alábbiakban igyekszünk segítséget nyújtani, eligazításként a különböző, mérőeszközökkel kapcsolatos fogalmak között.

A legfontosabb ugyanis leszögeznünk: a kalibrálás nem javítási folyamat! Sokszor halljuk alkalmazni (sajnos meglehetősen helytelenül!) a "kalibrálni" ill. "bekalibrálni" stb. fogalmakat, amikor egy pontatlan vagy esetleg szerkezetileg sérült műszer javítására volna szükség. Ezen fogalmak alatt legtöbbször a műszer valamilyen javítással történő beszabályozását értik néhányan. Ennek oka, hogy egyrészt a műszerek leírásában és/vagy esetenként elektronikus menüjében tévesen "calibration" szóval helyettesítik az "adjustment" kifejezést, a másik pedig, hogy sajnos így honosodott meg a hazai köztudatban és sokan még a mai napig nincsenek tisztában a fogalmak közötti különbségekkel. Az alábbiakban igyekszünk röviden összefoglalni, hogy a mérőműszerekkel kapcsolatos kifejezések milyen szolgáltatást is fednek egy valódi, geodéziai és építőipari mérőeszközöket javító és kalibráló műszerlabor mindennapi feladatainak esetében.

Az ISO-minőségirányítási rendszer szabványainak megfelelően szükséges, hogy a mérőeszközöket rendszeresen kalibráljuk annak érdekében, hogy azok mérőképességét folyamatosan biztosítsuk. A kalibrálás olyan műveletek összessége, amely meghatározza a mérőműszer által megadott értékek és az ismert értékek közötti kapcsolatot. Ezen műveletek végrehajtásakor referenciaként egy másik műszert használnak, amely megfelel a kalibrált eszköz specifikációinak. A kalibrált műszer hibáit összehasonlítjuk a referenciaeszköz (etalon) mérési eredményeivel, amely nagyobb pontossággal rendelkezik. Egyszerűen elmondható, hogy a kalibrálás a műszer pontosságának ellenőrzése egy másik, ún. etalon műszerrel, amely  pontosabb, mint kalibrálandó mérőeszköz. A minőségbiztosítási szabványok előírják, hogy dokumentált eljárásokat kell kidolgozni és fenntartani a megfelelőség bizonyítására használt mérő- és vizsgáló-berendezések ellenőrzésére, karbantartására és kalibrálására.

A Geokomp Kft. ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszert működtet, amely természetesen vonatkozik a kalibrálási szolgáltatásra is. A kalibráló laboratóriumunk minőségirányítási kézikönyve illeszkedik a cég meghatározó tevékenységeit lefedő minőségbiztosítási rendszerhez.

KALIBRÁLÁS

Laborban történő, a gyakorlatnak megfelelő összehasonlító mérések sorozata, vagyis a kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek mellett - megállapítható az összefüggés a mérőműszer vagy mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérték, a hiteles anyagminta által megtestesített vagy használati etalonnal megvalósított érték (helyes érték) között. Ezt a tevékenységet a kalibráló laboratóriumok végzik. (Geodéziai műszerek összehasonlító/ellenőrző méréseire valaha a "komparálás" kifejezés volt használtos).

Leegyszerűsítve: egy nagyon pontos, ún. használati etalonhoz történő mérés-összehasonlítás, és a mérési eredmények kiértékelése, amely kalibrálási bizonyítványban kerül kivonatosan rögzítve, mért adatok, mérési bizonytalanság és fedési valószínűség feltüntetésével. Egy mérőeszköz kalibrálásának a célja tehát, hogy biztosan tudjuk, hogy az eszköz a mérés során pontos értéket mutat.

kalibráló laboratóriumot üzemeltető cég rendelkezik a megfelelő hozzáértéssel, mérőeszközökkel, tapasztalattal, validált kalibrálási eljárásokkal és jó esetben minőségirányítási rendszerrel, amely a szabványban rögzített módon előírja és szabályozza a labor saját eszközeinek, etalonjainak felügyeletét és rendszeres időközönkénti kalibrálását.

A kalibrálással kapcsolatos néhány alapfogalom

Helyes érték: a helyes érték a használati etalonnal megvalósított érték.

Mért érték: a mérendő mennyiségnek tulajdonított, méréssel kapott érték. Része a mérési bizonytalanságra vonatkozó információ is.

Valódi érték: érték, amely megfelel a meghatározott mennyiség definíciójának. Az érték, amely a tökéletes mérés során adódna.

Hiba: a mérési eredményből kivonva a mérendő mennyiség valódi értéke.

A mérés eredményét befolyásolhatják a mérés külső körülményei és számolni kell az emberi tényezővel is. Ezért szükséges biztosítani azokat a körülményeket, amelyek között a szakszerűen elvégzett kalibrálás megbízható, pontos eredményt biztosít. A kalibrálásról kalibrálási bizonyítvány kerül kiállításra, és az eszköz megjelölésre kerül. A kalibrálási időközöket nem szabályozza jogszabály, azt a felhasználónak kell megállapítani, a kalibráló laboratórium a kalibrálás periódusáról, ciklusidejéről javaslatot tehet.

Az ISO 9001 minőségirányítási szabványban foglaltak alapján meghatározott időközönként a mérőeszközöket kalibrálni szükséges, olyan mérési etalonokhoz viszonyítva, amelyek visszavezethetőek nemzetközi vagy nemzeti mérési etalonokra. Szükséges továbbá a szabvány alapján, hogy a méréshez szükséges eszközök karbantartottak legyenek, annak érdekében, hogy biztosítsák a céljuknak való folyamatos alkalmasságukat.

KARBANTARTÁS 

Az MSZ IEC 50(191):1992 szabvány (Nemzetközi elektrotechnikai szótár) szerint a karbantartás/fenntartás mindazoknak  a műszaki és adminisztratív tevékenységeknek a kombinációja - ideértve a felügyeleti tevékenységeket is - amelynek célja az, hogy a terméket előírt funkciójának teljesítésére alkalmas állapotban megtartsák, illetve ebbe az állapotba visszaállításak. Tehát célja  a tényleges állapot megállapítása és értékelése, illetve a névleges állapot megőrzése illetve szükség szerinti helyreállítása. A karbantartás/fenntartás fő intézkedéscsoportjai: ápolás-gondozás, ellenőrzés, javítás.
 

A megelőző karbantartás az előre meghatározott időközönként vagy előre megadott kritériumok alapján végzett karbantartás, amelynek célja a termék meghibásodási valószínűségének, illetve működése romlásának a csökkentése.

A javító karbantartás a hibafelismerése után végzett karbantartás, amelynek célja az, hogy a terméket visszaállítsák az előírt funkciójának ellátására alkalmas állapotba.

Esetünkben a műszerkarbantartás a használatban lévő geodéziai/építőipari műszer folyamatos, zavartalan működését, mérési pontosságának fenntartását szolgáló, preventív szerviztevékenység; más szóval a terepi körülmények (por, csapadék, rázkódás stb.) hatásából adódó elhasználódás, elállítódás rendszeres helyreállításának folyamata.

Ideértendő a hibamegelőző karbantartás, a hosszabb időszakonként szükséges, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás és mindazon ellenőrzési, beszabályozási, javítási, tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat fenntarthatósága érdekében kell végezni.

JAVÍTÁS

A javítás során történő beszabályozás a mérőeszköz mechanikai és/vagy elektronikus szabályzószerveinek olyan megfelelő helyzetbe állítása, amely során a mérőeszköz méréstechnikai jellemzői a specifikált értékűre állíthatók be. Ez általában hosszú használatot vagy a javítást, esetleges alkatrészcserét követő művelet, ezért a gyártó vagy a szakszerviz feladata, megfelelő eszközöket és szaktudást igényel.

 

A műszerek javításakor a gyártók által meghatározott technológiai előírások szerint járunk el, és maradéktalanul igyekszünk betartani a szigorú műszaki és környezeti feltételeket, mint például a kalibráló eszközeink, alapvonalunk, és nagy távolságok mérésére használt prizmáink rendszeres ellenőrzése, az alkatrészek és a munkaállomások antisztatikus érintésvédelmi rendszabályai, és a lézerbiztonság.

Amennyiben a mérőeszköz megfelelő, a gyári értékre specifikált pontosságú, azaz beszabályozott állapotú, akkor nagy valószínűséggel már teljesíti az esetlegesen megrendelt szolgáltatáshoz, a kalibráláshoz szükséges pontossági és funkcionális feltételeket, melyek megfelelő körülmények mellett a munkaterületen is hasonló értékben reprodukálhatók.

Az optikai, elektro-optikai ill. lézeres műszerek javításához, beszabályozásához használatos ún. kollimátor-rendszereinket nagy pontosságú használati etalonjainkkal minden munkanapon ellenőrízük és ha szükséges beszabályozzuk.

A cégünk tulajdonában lévő Leica TDM5005 típusú használati etalon műszer a világ legpontosabb, ipari célra szánt mérőállomás-családjának tagja: 120 méteren belül ± 0.5 mm a távolságmérési pontossága, szögleolvasási pontossága pedig 0,5". Ezen műszerünk segítségével ellenőrizzük távmérő-alapvonalunkat, kollimátor rendszereinket, ezzel igyekezve a lehető legpontosabb mérési eredményeket produkálni megrendelőink részére.

Szintezőműszerek, teodolitok és mérőállomások szabályozásához, kalibrálásához és javításához használt berendezéseinket, azaz a vízszintes és az ún. fekvőtengely-kollimátorokainkat, rögzítésükkor illetve utánállításuk során megállapított szögértékeiket a világ eddig gyártott legpontosabb optikai teodolitjával, azaz a legendásan precíz WILD T3-as, saját tulajdonunkban lévő műszerünkkel ellenőrizzük.

Műszerlaborunkban GPS/GNSS szenzorok javításhoz, mérési képességeik ellenőrzéséhez, teszteléséhez beltéri műholdjel sugárzó berendezéseket használunk. Ennek kiemelkedő előnyeként a műholdas vevőrendszerek javításának sikerességét ill. működőképességét, üzemi funkcióit beltéri munkaállomásunknál tudjuk vizsgálni, a Leica AT302 típusú GNSS antennánk műszerlaborba sugárzott jeleinek segítségével. Az időjárás-védelemmel ellátott kültéri antennánk elhelyezése úgy történt, hogy zenittől horizontig, a lehető legtöbb műhold jelének vételével és a lehető legkevesebb kitakarással legyen képes üzemelni.

Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási szabvány szerint tanúsított. Kalibráló laborunkban az építőiparban és a földmérésben használatos műszerek kalibrálását rendszeresen ellenőrzött alapvonalunkon és etalon eszközeinkkel, validált kalibrálási eljárások alapján végezzük.

Lehetőséget kínálunk előzetes szerviz-időpontegyeztetésre is, amelynek célja, hogy termelőeszközeit a lehető legrövidebb ideig kelljen nélkülöznie.

Mivel szinte minden szervizmunkánk egyedi (más-más műszerek, meghibásodások, paraméterek, technológiák), szolgáltatási árlistát nem áll módunkban felölteni a weboldalunkra. Az elérhetőségeinken készséggel állunk megrendelőink rendelkezésére, ahol pontos szolgáltatási igényfelmérést követően tudunk személyre ill. cégre szabott árajánlatot biztosítani. Köszönjük szíves megértésüket!

Mi tényleg műszerészek vagyunk: a karbantartásban, kalibrálásban dolgozó kollégáink államilag elismert mechanikai vagy elektronikai műszerész szakmai végzettséggel rendelkeznek, valamint a műszergyártók által tartott szerviztréningeket elvégezve és több évtizedes szervizelési és kalibrálási tapasztalattal látják el munkájukat.

Nekünk tényleg van műszerlaborunk: minden műszerészünk önálló munkaállomáson dolgozik, fix távolság- és szögmérési alapontjaink kerültek kiépítésre laborunkon belül valamint kültérben, állandó rálátással. Szervizeszközeink, gépi és kéziszerszám felszerelésünk professzionális.

Tanúsítványaink:

ISO 9001 tanúsítványunk >>> 

NQA tanúsítványunk >>>

Belső auditor tanúsítvány >>>

Metrológus tanúsítvány >>>


Néhány további érdekes link:

Egy műszerkarbantartás képekben >>>

Miért érdemes műszerét a márkaszerviztől beszerezni? >>>

Szolgáltatás megrendelési formanyomtatvány letöltése >>>

 

 

 

GEOKOMP Kft.  műszerszerviz és kalibráló labor címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. |  Telefon: 06 20 277 7100 |  E-mail: szerviz (kukac) geokomp.hu

Kezdőlap  |  Rólunk   |  Szolgáltatások  |  Értékesítés  |  Kapcsolat